Ezúton szeretném tájékoztatni a Kedves Szülőket a 2022/2023.-as nevelési évre történő óvodai beiratkozás menetéről.
A nemzeti köznevelésről szóló 2021.CXC.törvény 8.§ (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (szeptember 1.-től) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.

Intézményünk a pápai Szent Anna Római Katolikus Óvoda nem körzetes, azaz nem kötelező felvételt biztosító intézmény. Fenntartója a Veszprémi Főegyházmegye Veszprémi Érsekség.

Amennyiben gyermekét intézményünkbe, a pápai Szent Anna Római Katolikus Óvodába szeretné beíratni, fontos teendők, információk a következők:

  • Szülők beiratkozásra vonatkozó Szándéknyilatkozat-kitöltése- melyben a szülőknek meg kell jelölniük a gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának adatait is. A Szándéknyilatkozatot Óvodánk honlapján találják a Dokumentumok fül alatt. A dokumentum letölthető. A Szándéknyilatkozatot kérem a szentannaovoda@veszpremiersekseg.hu, vagy a szentannaovoda@freemail.hu e-mail címre, illetve postai úton a 8500 Pápa Zimmermann u. 10. címre szíveskedjenek eljuttatni. Beérkezési határidő: 2022.április 22.
  • A beérkezett Szándéknyilatkozatok alapján haladéktalanul értesítjük a szülőket a személyes találkozás időpontjáról.
  • A beíratás napjai a következők: 2022. április 27.(szerda), 28.(csütörtök) és 29.(péntek) 8- 16 óráig. Minden szülő, aki a Szándéknyilatkozatot benyújtotta, az azon lévő elérhetőségeken, elsősorban e-mailen kap értesítést arról, hogy pontosan melyik napon és hány órára érkezzen gyermekével.
  • A beíratás helyszíne: Szent Anna Római Katolikus Óvoda tornaterme. Pápa Zimmermann u. 10.
  • A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
  • a gyermekek nevére kiállított személyi azonosító (Anyakönyvi kivonat, vagy személyi igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya,
  • a szülő (törvényes képviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa. Plébánosi ajánlólevél előnyt jelent!
  • A gyermek óvodánkba történő felvételéről 2022. május 27.-ig döntünk, erről írásban értesítem a szülőket, továbbá tájékoztatást kapnak az első szülői értekezlet tervezett időpontjáról.

Nagy szeretettel várjuk a gyermekeket!

  1. 03. 09.