A VEMKH Pápai Járási Hivatal (8500 Pápa, Széchenyi u. 21., továbbiakban: Járási
Hivatal) népegészségügyi feladatkörében eljárva – hivatkozva Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos asszony 51473-1/2022/JIF ügyiratszámon kiadott értesítése
alapján a VEMKH Népegészségügyi Főosztály által fenti számon megküldött levelében foglaltakra – az Eljárásrend köznevelési intézményekben való eltérő alkalmazásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:


A Hivatalos Értesítő 2022. évi 17. számában, 2022.04.07-én megjelent, a SARS-CoV-2 okozta fertőzések esetén követendő járványügyi szabályokat tartalmazó eljárásrend van érvényben. A jelenlegi járványügyi helyzetben az ECDC ajánlásai, illetve számos európai ország által bevezetett intézkedések tapasztalata alapján az Eljárásrend felülvizsgálata indokolt, mely a Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása alapján folyamatban van. Az Eljárásrend 3.1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A COVID-19 fertőzés bejelentését a 2.1 pontnak megfelelően a
háziorvos/kezelőorvos/ellátó orvos teszi meg az OSZIR Fertőzőbeteg jelentő
alrendszerébe. Óvoda esetében rendkívüli szünetet indokolt esetben az Oktatási
Hivatal rendelhet el, határozott időre, a Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkárság kezdeményezésére.
Igazolt COVID-19 fertőzés esetén a fertőzöttel szoros kapcsolatba került, COVID-19 fertőzésre gyanús tüneteket nem mutató személy látogathatja – akár dolgozóként, akár óvodásként, tanulóként – a köznevelési intézményt. Az igazolt COVID-19 fertőzöttel történt szoros kontaktus (potenciális expozíció) időpontjától számítolt 5 napig köteles a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni. Amennyiben a kontakt személynél COVID-19 fertőzésre gyanús tünetek jelentkeznek, akkor az Eljárásrend 2. pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges (antigén gyorsteszt vagy PCR vizsgálat, elkülönítés).”
A fentiekben foglaltaknak megfelelően a köznevelési intézményben dolgozók, oda járó személyek esetén is a gyanús tünetek jelentkezésekor szükséges a háziorvos/kezelőorvos/ellátó orvosnál történő jelentkezés, általa elrendelten
laboratóriumi vizsgálat (antigén gyorsteszt vagy PCR vizsgálat) végzése. Az igazoltan COVID-19 fertőzött személy ellátó orvos által elrendelt 7 napos elkülönítése szükséges. Az elkülönítés időtartama lerövidíthető, amennyiben a COVID-19 fertőzött az elkülönítés 4. napján már láztalan, légúti tünetei megszűntek, akkor a tünetek kezdetétől számított 5. napon antigén gyorstesztet végeztethet, és annak negatív eredménye esetén az elkülönítés feloldható.
A Járási Hivatal felhívja fegyelmét, hogy a hatodik életévét be nem töltött kiskorúak a vonatkozó jogszabály értelmében nem kötelesek maszkot viselni.
A Járási Hivatal tájékoztatja továbbá, hogy a szoros kontaktokra vonatkozó
intézkedések meghozatalára a járási hivatal jogosult, és a járványügyi eljárás hatékony lebonyolítása érdekében fontos, hogy az intézmény megfelelő tájékoztatást adjon a szülőknek, pedagógusoknak.
A Járási Hivatal megköszönve segítő együttműködését, kéri Önt, hogy vezetése alatt
álló oktatási intézményben a szükséges tájékoztatást az érintettek részére megadni
szíveskedjék!

Feketéné Földi Judit
járási hivatalvezető
nevében és megbízásából