A pápai Szent Anna Római Katolikus Óvoda bemutatása

Óvodánk Veszprém megyében, Pápa városának szívében helyezkedik el, kétszintes, patinás épület, amely 100 éves múltra tekint vissza.

Szent Anna Óvóda épület

Óvodánk homlokzata

Korábban iskola, majd óvoda működött itt. A vallásos emberek igényével, a katolikus egyházközség tagjaiból álló iskolabizottság kezdeményezésével és vezetésével indultak meg a tárgyalások az intézményalapítás érdekében. Az egyházi ingatlanok visszaigénylését követően nyithatta meg kapuit a katolikus óvoda 1991 augusztusában. A veszprémi Főegyházmegye fenntartásában működik. Szakmailag önálló intézmény. Pápa város neveléstörténetében nagy változást jelentett a katolikus óvoda indulása, ami problémamentes volt.

Szent Anna Óvoda zászló

Óvodánk zászlaja

Öt vegyes életkorú csoportban folyik a gyermekek gondozása, nevelése. Ez lehetővé teszi, hogy a testvérek egy csoportba járhassanak. Óvodánkban az alapvető feladatok megegyeznek az ágazati óvodák feladataival, ám kibővülnek. a gyermekek megismerkednek a vallásos szokásokkal, illetve a vallásgyakorlás bizonyos formáival. Kiemelt nevelési terület óvodánkban az anyanyelvi és a katolikus szellemű nevelés. Mindkettő áthatja az egész napot, és komplex módon valósul meg. Nevelő, oktató munkánkban építünk a magyar óvodapedagógia hagyományaira, és az egyház 2000 éves értékeire, valamint a nemzeti hagyományokra. A protestáns felekezethez tartozó gyermekek számára is biztosítjuk a hitoktatás lehetőségét. Lelki vezetőnk heti rendszerességgel foglalkozik a gyermekekkel, elmélyítve bennük a vallásos nevelést.

Fontosnak tartjuk a tevékenységbe ágyazott tanulást, a tehetséggondozást, az egyéni képességek fejlesztését. Ennek érdekében képességfejlesztő, tehetséggondozó csoportokat hoztunk létre „Hangadó”, „Nyelvelő”, „Ügyeskedő”, „Mocorgó” fantázianévvel.

Hagyományőrzéssel foglalkozó Gyermektánc csoporttal is büszkélkedhetünk.

A nagycsoportos gyermekek játékos módon ismerkedhetnek az angol nyelvvel, valamint a szülői jelentkezések alapján a pápai Vasas SE által szervezett szivacskézilabda foglalkozásokon vehetnek részt.

A kiscsoportos gyermekeknek Kerekítő játékos ovi móka foglalkozást tart Farkas Veronika.

A középső csoportos gyermekeknek szintén szülői kérésre modern táncot tart Cserkuti Zsófia.

Tapasztaljuk, hogy egyre nő a beszédhibás gyermekek száma. A logopédiai foglalkozás helyben, az óvodában történik. A szabad játékot-, mint a gyermek alapvető tevékenységét- kiemelten kezeljük. A szokásokat, a helyes magatartási formákat derűs, szeretetteljes légkör biztosításával alakítjuk ki. A gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására törekszünk a gyermekeket megillető jogok tiszteletben tartásával.

Fontosnak tartjuk a családokkal való kapcsolattartást. Élünk a családlátogatás lehetőségével, a gyermek környezetének megismerése érdekében. Szülői értekezletek, fogadó órák, ünnepek, játszó délutánok alkalmával bensőséges, jó hangulat, partnerkapcsolat alakul szülő, és pedagógus között.

A nevelésben alkalmazott pedagógiai módszerek, intézkedések igazodnak a gyermekek személyiségéhez, és a keresztény értékrendhez. Magasan képzett óvodapedagógusok végzik a nevelő-oktató munkát óvodánkban, akik emberi és szakmai tudásuk legjavát adják. Pedagógiai asszisztens megfelelő segítségnyújtással támogatja az óvodapedagógus fejlesztő tevékenységét.

2001-ben épületbővítés történt. Azóta is folyamatos a korszerűsítés: homlokzat, nyílászárók csoportszobák, folyosók, mosdók, öltözők stb. felújításával. Só-szobával is büszkélkedhetünk. Tágas tornatermünk a gyermekek mozgásigényének kielégítése mellett ünnepi alkalmak, nyilvános ünnepek, gyermektánc foglalkozások szervezésére, lebonyolítására is alkalmas. Az udvarunk fokozatos parkosításával külső környezetünk egyre szebbé válik. A játékpark bővítésével változatos, balesetmentes játéklehetőséget biztosítottunk a gyermekeknek.

A folyosókat, a lépcsőházat az egyházi ünnepekhez, jeles napokhoz igazítva díszítjük. Régi dísztárgyakból, használati eszközökből létrehoztunk egy mini-skanzen sarkot a szülők, és hozzátartozók, valamint munkatársaim adományaiból. Ezen a helyen több kiállítást is szervezünk (pl. betlehem, gyertya, angyal kiállítás) A kiállított tárgyakat rendszerezzük, ezzel is hangsúlyozzuk kereszténységünket, magyarságtudatunkat.

Kiemelt feladatunknak tekintjük a mozgásfejlesztését, és ennek hatékonyabbá tételére bosu labdák beszerzésére tettünk szert. A Keresztény Szülők Alapítványa, illetve a Teuton Lovagrend támogatását is élvezhetjük. Játékokat, használati eszközöket, ünnepekhez kapcsolódva ajándék csomagokat adományoznak.

A különböző intézményegységek között hatékony szakmai kapcsolat áll fenn az óvoda- bölcsőde, és az óvoda- iskola együttműködése segíti a gyermekek megismerését, nyomon követését. A KPSZTI által szervezett továbbképzések, konferenciák, szakmai napok aktív résztvevői vagyunk. A városi óvodák által szervezett programok részt vevői. A gyermektánc csoport nem csak az óvodában jeles napokon, ünnepeken mutatkozott be, hanem Pápa város felkérésének eleget téve színesítettük a városi rendezvényeket (Ökumenikus nap, Gyertyafényes Advent, Márton nap stb.) A városi televízió híradásai után számos elismerést kaptunk kollégáktól, a város vezetőitől, egyházi képviselőktől, elöljáróktól, szülőktől.

Az óvodában számunkra a gyermekek a legfontosabbak!
Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat!