Kedves Szülők!
Orvosikérésre osztjuk meg, kérjük olvassák el!

Kedves Szülők!!
Az alábbi állásfoglalás és törvényi hivatkozások értelmében nem áll módunkban sem iskolai beiratkozáshoz, sem kollégiumi elhelyezéshez igazolást kiállítani.
Szakközépiskolák alkalmassági vizsgálatainak elvégzése a jelölt iskola iskolaorvosának feladata (aki a követelményeket üzemorvosi szempontból is ismeri).
Valamint a korábbi évek gyakorlatának megfelelően is, az óvoda nem kérhet „egészséges, közösségbe mehet papírt”. Kizárólag betegség esetén állítunk ki igazolást a távollét idejéről, vizsgálat vagy telemedicinális ellátás alapján.
„Állásfoglalás az iskolai beiratkozáshoz és kollégiumi beköltözéshez elvárt háziorvosi igazolásokról
A jelenleg hatályos jogi szabályozás szerint az iskolai beiratkozásnak nem feltétele háziorvosi igazolás kiállítása, a gyermekintézményekbe való felvétel előtti orvosi vizsgálat kötelezettsége minden esetben teljesül az életkori szűrővizsgálatok kapcsán, amely vizsgálatok eredménye a gyermekegészségügyi könyvben rögzítésre kerül. A gyermekről ötéves életkorában a külön jogszabály szerinti „fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére” megnevezésű orvosi adatlap megalapozza az iskolaegészségügyi dokumentációt, a későbbi életkori vizsgálatok az iskola-egészségügy keretében megtörténnek és az anamnesztikus adatoknak az iskola-egészségügyi dokumentációban szerepelniük kell.
A gyermekegészségügyi könyv a szülő birtokában van, az iskola-egészségügyi dokumentáció a tanulóval együtt átadásra kell kerüljön, ezen dokumentumok az esetlegesen szükséges alkalmassági vizsgálatot is megalapozzák.
A gyermek egészségi állapotáról, krónikus betegségeiről, esetlegesen szedett állandó gyógyszereiről a szülő felelősségteljesen tud és köteles nyilatkozni. Amennyiben a szülő nem képes ezekről az adatokról nyilatkozni, az felveti a gyermekvédelmi jelzőrendszer igénybe vételének szükségességét.
A kollégiumba történő elhelyezéshez sem indokolt „egészséges, közösségbe mehet”, vagy „fertőző betegségtől mentes” igazolás kérése, részben azért mert az orvosi vizsgálat időpontja és a kollégiumba történő megérkezés között eltelt időszakban bármiféle, akár új fertőzés tünetei jelentkezhetnek, amiknek az észlelése és értékelése szülői kompetencia, illetve egy gyermek tünetmentesen is fertőzhet, így csak a gyermek tünetmentessége állapítható meg, amely szintén csak szülői kompetencia. Ezt a tényt elfogadva került törlésre a táborozáshoz szükséges ,egészségügyi állapotra vonatkozó orvosi igazolás és került bevezetésre a szülői nyilatkozat.
Másrészt pedig, mert a háziorvos igazolási kötelezettsége -az Országos Tisztifőorvos utasítása alapján – kizárólag a betegség miatt közösségből történő távolmaradás időpontjának igazolására terjed ki.
Amennyiben az iskola, vagy a táborszervezők jogszabályokban rögzítettek figyelmen kívül hagyásával orvosi nyilatkozatot írnak elő a gyermek állapotáról, úgy szükséges a szülőket felvilágosítaniuk, hogy a nyilatkozat térítési díj ellenében (a hatályos díjtétel: 7200 Ft) kérhető.
1 4/2000 Egészségügyi Minisztériumi rendelet 4.§ (3) c)
2 4/2000 Egészségügyi Minisztériumi rendelet 4.§ (3) e)
3 12/1991. (V.18.) NM rendelet a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről 2. sz. melléklet
4 284/1997 Kormányrendelet 2.sz melléklet 10.”