Sok szeretettel várjuk leendő óvodásaink jelentkezését a 2021/2022-es nevelési évre!

Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket… (Mk 10,14)

Intézményünk, a pápai Szent Anna Római Katolikus Óvoda nyitott mindazon családok számára, akik elfogadják az óvoda katolikus szellemiségét. Más felekezetekből érkező családoknál tiszteletben tartjuk saját vallási szokásaikat. A gyermek Isten ránk bízott ajándéka. Szüleinek olyan kincse, amelynek értékét gyakran kevésbé ismerik, s a katolikus óvoda evangelizáló munkája során ez a kincs a szülő számára fokozatosan feltárul. Sok gyermek a katolikus óvodában szerzi első vallásos ismereteit. Életkori sajátosságaiból adódóan fontos, hogy kezdetben az őt körülvevő felnőttek (óvoda pedagógusok és a nevelőmunkát segítők) életpéldájából tapasztalja meg Isten szeretetét.

Nevelőmunkánk alapja a bizalom, a szeretet, a barátságos légkör, melyben a gyermekek cselekvő, érző, gondolkodó képességei összehangolva működnek, fejlődnek. Az otthonos, családias légkört biztosító környezet kialakítása és az ismeretnyújtás többoldalú közvetítése mindig kiemelt fontossággal szerepel munkánkban, amelyet áthat a katolikus lelkiség és a szellemiség.

Az óvodás gyermeket, mint fejlődő személyiséget gondoskodás és különleges védelem illeti meg, amelyet biztosítunk számára intézményünkben. Óvodai nevelésünk az Óvodai nevelés országos alapprogramjával harmonizálva a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására törekszik a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával, oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben. Nevelőközösségünk minden tagja azon munkálkodik, hogy minden hozzánk járó gyermeknek derűs, nyugodt, biztonságot nyújtó, boldog óvodai éveket biztosítsunk.

A nagycsoportos gyermekek iskolára való felkészítését és a tehetségek gondozását színvonalas, eredményesen működő képességfejlesztő, tehetséggondozó foglalkozásokkal végezzük. Magasan képzett óvodapedagógusok korszerű és változatos mozgásfejlesztő eszközökkel segítik, támogatják a kicsik mozgását. Újdonság, hogy Bosu labdákkal egyensúly fejlesztő foglalkozásokat tartunk, ami nem csak a koordinációs képességet, hanem a koncentrációs képességet is fejleszti. Óvodánk néptáncosai számos elismerésben részesültek. Az angol nyelvvel is ismerkedhetnek a hozzánk járó gyermekek játékos formában. Büszkeséggel tölt el, hogy számos rajzpályázatot nyertek az ügyes kis kezek munkái. Kiscsoportos gyermekeknek Kerekítő, középső és nagycsoportosoknak szivacskézilabda foglalkozásokat ajánlunk. Óvodánkban működik só-szoba, amit csoportjaink ősztől tavaszig előre meghatározott ütemterv szerint rendszeresen látogatnak, s ahol a felszereltségnek köszönhetően számos óvodai tevékenységre lehetőség nyílik. A terápia elsősorban az immunerősítést, az ellenálló képesség megnövekedését segíti elő.

A beiratkozás időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást itt a honlapunkon!

Fogadják szeretettel bemutatkozó kisfilmünket:

Beiratkozási szándékukat kérem, jelezzék a letölthető Szándéknyilatkozat óvodai felvételre 2021-2022, amit kitöltve folyamatosan küldhetnek a szentannaovoda@veszpremiersekseg.hu e-mail címre 2021. március 31-ig.

Nyitott szívvel és nyitott kapukkal várjuk a leendő óvodásokat a 2021-2022 nevelési évre is!